Leerjaar 5 – Gebruik van apostrof (weglatingsteken)